De leraarskamer
15, 17, 22, 24, 28 januari 1988

Olympoes[pas]
16, 22, 23, 29, 30 april 1988

Mijn geweten en ik
27, 29 mei en 2, 4, 5 juni 1988