, ,

De ‘DIVERSE KOSTEN’ van de Eeclose Burgemeester!

Dol van trots en vreugde was Burgemeester Jan Vrombaut.
Hoe zou je zelf zijn? Hij had zo pas vernomen van ex-schepen Vincent Zoetaert, die de tijding bracht “…dat binnen de stede onze geduchte Vrouwe en Princesse gheleghen was van een
zone…” of eenvoudig gezegd, Gravin Johanna had een zoon ter wereld gebracht.
Dat op de plaats die hij, Jan Vrombaut, had aangeduid als verblijfplaats voor het hoog gezelschap nl. ‘Hostellerie De Croon’ op de hoek van de Croonstraat (nu de Paterstraat).

Stel je voor: Hij was pas begin februari aangesteld als Burgemeester van Eeklo, en nu op 20 februari kon hij laten omroepen dat er een groot feest zou gehouden worden om de
geboorte van Prins Karel, de latere Keizer, te vieren.
“Geef om te beginnen twee kannen van de beste wijn aan Vincent Zoetaert” sprak hij, in zijn euforie besliste hij onmiddellijk een reusachtig feest te organiseren op de Markt voor alle
inwoners, met een groot vreugdevuur, muziek, zang en dans, eten en drinken à volonté…

Toen de stadsontvanger Herman De Corte opmerkte dat zoiets teveel geld zou kosten en dat ze de uitgaven moesten beperken gelet op de jaarlijkse controle over de financiële toestand van de stadskas door de Gravelijke Controleurs, wuifde de burgemeester dit argument weg; zeggende dat die controle maar pas gebeurt was en ze dus overschot van tijd hadden om alles in evenwicht te houden.
“Schrijf het maar in op ‘DIVERSE KOSTEN“, zei hij.

Op 22 februari werd het inderdaad een nooit gezien vreugdefeest.


Met de opvoering van ‘Karel van Eeklo’ wil Hermelijn dit gigantisch feest naspelen, en nodigt alvast iedereen uit op een ‘Babyborrel’
Locatie: Huysmanhoeve op 7-8-9-10-11 augustus 2019