, ,

Van misbruikte liefde tot waanzin…

Hoe ernstig de ‘waanzin’ van Johanna van Castilië is geweest, zal men wel nooit weten. Haar onmetelijke liefde voor haar echtgenoot Filips de Schone, Graaf van Vlaanderen is des te beter bekend.

Reeds tijdens haar verblijf in de Nederlanden, toen zij haar echtgenoot achterna gereisd was, vertoonde Johanna tekenen van onevenwichtig gedrag. Men zou het voor minder. Haar toekomstige bruidegom was niet aanwezig op de afgesproken plaats bij aankomst in Zeeland. Toen Filips in september 1506 stierf raakte zij verder verward.
Zijn lijk werd gebalsemd en in een loden kist gelegd, die Johanna in haar slaapkamer liet plaatsen. Elke ochtend liet ze de kist openen in de hoop dat Filips tot leven zou zij gekomen…

Haar huwelijk was een gebeurtenis op zich. Het was nog nooit gebeurt dat vanuit Spanje een bruid werd uitgestuurd, vergezeld van 20.000 individuen en een vloot van 130 schepen. In Antwerpen wachtte haar een grandioze ontvangst. Op 19 oktober nam Johanna haar intrek in Lier. De volgende dag arriveerde Filips, die de dagen daarvoor met zijn vader op jacht was geweest!
Amper hadden de toekomstige echtelingen (beiden 17 jaar jong) één blik uitgewisseld, of de vonk sloeg over. Tegen elke hofetiquette in liep het koppel zwijgend – ze spraken elkaars taal niet- de deur uit, en lieten de verstijfde hovelingen achter voor wat ze waren. Samen op zoek naar een priester, die ze vonden, beval Johanna hem om hen ter plekke in de echt te verbinden, zomaar midden op een Lierse straat. Daarop begaven de jongelui zich op een drafje naar de voor hen voorziene woning en draaiden de deur achter zich dicht. De volgende dag kwamen zij naar buiten en werden zij tijdens een luisterrijke plechtigheid voor een tweede keer in de echt verbonden.
Het huwelijk werd gevolgd door een gigantisch banket en volksfeesten. Er werd 1200 liter wijn geconsumeerd. Het gedrum van de toeschouwers was zo erg dat op zeker ogenblik een brug over de Nete instortte door het overgewicht, met als gevolg tal van doden en gewonden.
Om zot van te worden!…

Hermelijn geeft het verhaal over Johanna de Waanzinnige gestalte met de voorstellingen van ‘Karel van Eeklo’ op de site van de Huysmanhoeve op 7-8-9-10 en 11 augustus.