Echt of onecht?

Begin februari 1500 werd te Eeklo geboren : Karel, zoon van Philips De Schone Graaf van Vlaanderen en van Johanna van Castilië. Deze eerste Eeklose vermelding over de geboorte van het prinsenkind Karel, luidde als volgt: “Vincent Zoetaert filius Vincents dewelke binnen de stede de tijdinghe brochte dat onze geduchte vrouwe en princesse ghelegen was van eenen zone…”

Waarop Burgemeester Jan Vrombout unaniem met het Schepencollege op 19 februari de opdracht gaf tot een groots volksfeest, om die gebeurtenis te vieren. Echt is dat op 19 februari 1519 , exact 500 jaren geleden, Karel tot Keizer gekroond werd.