, , ,

Karel in Eeklo geboren?

En toch zouden we kunnen meegaan met de overtuiging dat Karel in Eeklo geboren is.
Keizer Maximiliaan, de ware machthebber en wellusteling, moet wel erg ingenomen geweest zijn met het Prinsenhof te Gent als geboorteplaats van zijn kleinzoon Karel. Enkel op die plaats van het grondgebied van Kroon Vlaanderen was het woord van de Graaf van Vlaanderen wet voor iedereen. Ook de Franse koning, ondanks Frans Kroon Vlaanderen, had geen enkele bevoegdheid in de enclave Prinsenhof.

Kroon Vlaanderen was het deel van het Graafschap Vlaanderen dat ten westen van de Schelde lag en in leen werd gehouden van de Franse koningen. In 1529 zorgde de Damesvrede van Kamerijk ervoor dat de Franse Koning Frans I, zijn aanspraken op Frans Kroon Vlaanderen opgaf.

Het moet voor Maximiliaan inderdaad ondenkbaar geweest zijn, dat zijn kleinzoon, de troonopvolger van het Duitse Rijk, in Frankrijk zou geboren zijn.
Eeklo zag wel de eer als geboorteplaats aan zijn neus voorbijgaan, maar het had recht op een compensatie. In de Eeklose stadsrekeningen staan voldoende aanwijzingen dat Eeklo na de geboorte van Karel, bij de bevoegde instanties onderhandelingen heeft gevoerd.

Hieruit kunnen we besluiten : Karel mocht niet in Eeklo geboren zijn, en er derhalve niet ingeschreven worden in de doopregisters van Pastoor Doornaert.