Komt er een horecazaak op de Markt, een restaurant of een Bistro?

In alle geval steelt de naam ‘De Croon’ eertijds gelegen op de hoek van de Paterstraat en de Markt, alle aandacht.

Het was toch daar dat Keizer Karel het levenslicht zag, tenminste volgens opzoekingen en overtuigingen van deskundigen.
Het was toch naar aanleiding van de overtuiging dat de burgemeester opdracht gaf om een groots vreugdefeest te houden op de Markt!

Het is toch zo? Of niet soms! In alle geval ‘Hermelijn’ wil proberen die knoop los te peuteren.

Volg ons voor meer nieuws…